JMS Wegenbouw


Over Ons


JMS Wegenbouw is een jong en flexibel wegenbouw bedrijf met de particuliere/industriële wegenbouw als kernactiviteit.


JMS Wegenbouw staat vooral in voor de aanleg van parkings, wegenis, rioleringen, opritten, omgevings- en nivelleringswerken in de privésector en dit verspreid over Vlaanderen en het zuiden van Nederland.


Erkenning klasse 1 C onderklasse C1 tem C3 en C5 tem C7, G, G1 tem G4


Deze werken worden uitgevoerd in eigen beheer, hiervoor beschikken we over gekwalificeerd personeel en een modern machinepark met 3D-sturing.

Rioleringswerken

Wegeniswerken

Afbraakwerken